Vandforsyning

 

Mål

Eleverne vil undersøge hvor det vand kommer fra, som de bruger.

Materialer

Baggrund

Vand dækker 3/4 af jordens totale overflade med mindre end halvdelen af en procent er tilgængeligt som ferskvand. Omkring 97% er havvand, andre 2% er fastholdt i de polare ismasser og resten af det ikke tilgængelige vand findes dybt under jordens overflade.

Tilgængeligt ferskvand kan komme fra mange kilder: overfladevand fra floder, bække og søer, grundvand, opsamlet regnvand og renset havvand.

Størstedelen af vores drikkevand i Danmark pumpes op fra grundvandet. I visse områder (bl.a. på Sjælland) er der dog mangel på vand, og derfor er det i perioder nødvendigt at indvinde overfladevand fra søer.

Aktiviteter

  1. Få eleverne til at arbejde i grupper med at læse og gennemse de materialer, som er indsamlet. De kan finde ud af områdets hovedforsyningskilder? Hvor mange liter vand per dag behøver befolkningen?
  2. Hvad er områdets hovedindustri og hvordan bruger den vand? Har din kommune en nødforsyning? Tjek byens/områdets behov er for rent vand (på vandværk og/eller i den lokale forvaltning).
  3. Undersøg hvor skolens vand kommer fra. Hvordan kommer det op fra jorden, gennem rørene og ud af vandhanen? Hvor løber det hen? Og hvad sker der undervejs?
  4. Find ud af hvor meget vand skolen bruger om året. Beregn hvor meget hver person på skolen gennemtligt bruger pr. dag. Hvordan kan forbruget nedsættes? Lav en plan, der skal nedsætte forbruget med 15% i forhold til det foregående år.
  5. Lav en "spar på vandet" kampagne på skolen.

 

Dybdeopgaver

Få eleverne til at diskutere fakta, som et panel. Udpeg to grupper som bystyre og vandteknikere. Udpeg andre som forskellige vandforbrugere - husejere, handel, landbrug, industri.

Diskuter bestemte emner (vandmangel, forurening af vandet, nye virksomheder som opstår, nye sø-opdæmninger, lokale habitater for dyr og planter).

 [ Viden om vand
| Undersøgelse af vand ]

[ kystarkiv.dk ]