VIDEN OM

Vandets kredsløb
Vand er vigtigt
Hvor findes vandet
margen.gif (817 bytes) Golfstrømmen
margen.gif (817 bytes) Østersøen
margen.gif (817 bytes) Køge Bugt
Vandløbskvalitet
Levesteder i vand
margen.gif (817 bytes) Ålen
margen.gif (817 bytes) Lungefisk
Grundvand
Drikkevand
Vandets kemi
Vandkraft
Genbrug af vand